VALSTS APMAKSĀTIE MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

Ārstniecības iestāde atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 41. punkta prasībām – ir lifts visu stāvu līmeņos, automātiski atveramās durvis, kā arī sanitāri higiēniskās telpas personām ar ierobežotām funkcionālajām spējām. 

Rehabilitācijas centrs „Rāzna” Dienas stacionārā un Ambulatorajā rehabilitācijas dienestā piedāvā saņemt no valsts budžeta apmaksātos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem, kuriem ir fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa nosūtījums, ievērojot, ka:

 1. pacients ir bērns invalīds;
 2. pacients ir bērns, kuram nav invaliditāte, bet ir funkcionāli ierobežojumiem:
  • medicīniskā rehabilitācija nepieciešama kā tiešs turpinājums pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanas vai
  •  vai pacientam ir prognozējama (draudoša) invaliditāte, vai
  • pacients ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona, vai
  • pacientam ir nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
 3. pacients ir pieaugušais, kuram ir funkcionāli ierobežojumi un:
 • medicīniskā rehabilitācija nepieciešama kā tiešs turpinājums pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas vai
 • pacientam ir prognozējama (draudoša) invaliditāte, vai
 • pacients ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks vai šīs avārijas rezultātā cietusī persona, vai
 • pacientam ir nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;


Ārstējoties Dienas stacionārā (Sauču Kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov.), pacienti saņem:

 • ārsta konsultāciju;
 • individuālo fizioterapeitisko izmeklēšanu un ārstēšanu, pielietojot terapeitiskos vingrojumus, masāžas elementus, tuvinieku apmācību darba turpināšanai mājas apstākļos;
 • ergotarapeita konsultācijas un ergoterapijas nodarbības;
 • fizikālās terapijas procedūras (bērniem līdz 18 gadu vecumam);
 • gultas vietu.

 Par ārstēšanos dienas stacionārā pacientiem jāapmaksā pacienta iemaksa 7.00 eiro par katru dienu, izņemot Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” no pacienta iemaksas atbrīvotajām iedzīvotāju kategorijām.

No valsts budžeta apmaksātos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus Dienas stacionārā pacienti var saņemt Rehabilitācijas centra „Rāzna” telpās (Sauču Kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov.) darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst.13:00 un no plkst.14:00 līdz plkst.17:00.

Pacientu uzņemšana Dienas stacionārā medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai notiek pirmdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.12:00, vai arī citā iepriekš ar pacientu saskaņotā dienā un laikā. 

Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 64646923 vai 28350983, darba dienās no plkst.08:00 līdz plkst.13:00 un no plkst.14:00 līdz plkst.17:00.

Papildus informāciju par valsts apmaksātajiem medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem Jūs varat saņemt pacientu uzņemšanas kabinetā (119.kab.), griežoties pie galvenās medicīnas māsas A.Kurakinas, tālrunis 64646923 vai 28350983.

Pacientiem ar ģimenes ārsta vai cita speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, nosūtījumu, no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksāta rehabilitologa, kā arī funkcionālā speciālista konsultācija. 

Par rehabilitologa ambulatoru apmeklējumu pacientam jāapmaksā pacienta iemaksa 4.00 eiro apmērā, izņemot Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” no pacienta iemaksas atbrīvotajām iedzīvotāju kategorijām.


Ja pacientam nav ģimenes ārsta vai cita speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, nosūtījuma, vai arī nav fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa nosūtījuma, vai pacients atsakās no gaidīšanas rindā no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, pacientam ir iespēja rehabilitologa un funkcionālā speciālista konsultāciju, kā arī citus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus saņemt par maksu.