No 2021.gada 21.jūnija līdz 2021.gada 27.jūnijam

Rehabilitācijas centrs "Rāzna" pacientus neuzņems.

Par iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumus lūdzam zvanīt  no 29.06.2021.  pa tālruni    28350983