Razna__2017_gada_1_cetuksnis.docx
Razna_2017_gada_parskats.pdf

darba_alga_janvaris.pdf

Gada pārskats_2018.pdf

darba_alga_februaris.pdf

darba_alga_marts.pdf

RC „Rāzna” darbības virzieni:

RC „Rāzna” sniedz valsts apmaksātos un maksas ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī rehabilitācijas pakalpojumus dienas stacionārā Sauču kalna ielā 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., kā arī, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem, sniedz ambulatoros pakalpojumus Rīgas ielā 16, Rēzeknē.

Galvenie darbības virzieni - veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana – fizioterapija, ergoterapija (pilnīgi aprīkots, standartiem atbilstošs ergoterapeita kabinets),  ūdens terapija, klasiskā un limfodrenējošā masāža un fizikālā terapija,  multiprofesionālās komandas pakalpojumu sniegšana - audiologopēds, ergoterapeits, fizioterapeits un uztura speciālists.

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta līgumu „Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu”, kā arī medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana ar izmitināšanu un uzturēšanas pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas modes pārvaldes "Sociālais dienests" klientiem un uzturēšanās pakalpojumu sniegšana pavadošām personām bērniem ar īpašām vajadzībām.        

RC „Rāzna”  no 2014. gada marta piedāvā īslaicīgās un ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas ar izmitināšanu pakalpojumus invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, pensijas vecuma personām un personām ar funkcionālajiem traucējumiem.


RC „Rāzna” misija – nodrošināt kvalitatīvu, ilgtspējīgu un uz cilvēka vajadzībām orientētu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību Rēzeknes pilsētas un Latgales reģiona iedzīvotājiem, uzlabojot iedzīvotāju veselību un labklājību, mazinot nevienlīdzību veselības un sociālajā jomā.

 

RC „Rāzna” vīzija – uzlabot un papildināt medicīnas rehabilitācijas pakalpojumus Rēzeknes pilsētas un Latgales reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot konkurētspējīgu, valsts un Eiropas līmeņa atbilstošu, kvalitāti.

 

RC „Rāzna” mērķi un to realizēšana: Merki_merku_izpilde-1.docx

RC „Rāzna” raksturojošie rādītāji:

2014.gada pārskats - //site-27849.mozfiles.com/files/27849/Pielikums_Nr_3.docx

2015.gada 1.cet. finanšu pārskats un bilance - //site-27849.mozfiles.com/files/27849/2015_1_Cet.pdf

2015.gada 2.cet. finanšu pārskats un bilance - //site-27849.mozfiles.com/files/27849/2015_2_cet.pdf

2015.gada pārskats - UGP_Razna_2015_FINAL__1_.pdf

2016.gada 1.cet. finanšu pārskats un bilance - 2016_1_cet.pdf

2016.gada pārskats par periodu no 01.janvāra līdz 30.jūnijam - Parskats_2016_gads_6_men.pdf

2016.gada pārskats par periodu no 01.janvāra līdz 30.septembrim -2016_9_men.pdf

2016.gada pārskats - GP-RAZNA-2016.pdf

2017.gada pārskats par periodu no 2017.gada 01.janvāra līdz 31.martam - Razna__2017_gada_1_cetuksnis.docx

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .