Komanda

2014.gadā bija nodarbināti 59 darbinieki, no kuriem 47% (28 darbinieki) ir ārstniecības personas. 14% (4 darbinieki) no ārstniecības personām ir ārsti, 50% (14 darbinieki) – speciālisti ar augstāko izglītību, 36% (10 darbinieki) – ārstniecības personas ar augstāko un profesionālo vidējo medicīnisko izglītību, 68% (19 darbinieki) no ārstniecības personām ir sertificēti. Vidējais darbinieku vecums ir 41 gads, ārstniecības personu – 36 gadi.

2015. gadā Sabiedrībā vidēji ir nodarbināti 53 darbinieki, no kuriem 47% (25 darbinieki) ir ārstniecības personas. 16% (4 darbinieki) no ārstniecības personām ir ārsti, 56% (14 darbinieki) – speciālisti ar augstāko izglītību, 32% (8 darbinieki) – ārstniecības personas ar augstāko un profesionālo vidējo medicīnisko izglītību, 72% (18 darbinieki) no ārstniecības personām ir sertificēti.


Vidējais darbinieku darba ilgums ir 11 gadi, lielākais darba stāžs ir darbiniekam, kas uzņēmumā nostrādāja 43 gadus. 51% (30 darbinieki) no visiem darbiniekiem Sabiedrībā strādā no 0-5 gadiem, 8 % (5 darbinieki) – no 6-10 gadiem, 7% (4 darbinieki) – no 11-15 gadiem, 13% (8 darbinieki) – no 16-20 gadiem, 7% (4 darbinieki) – no 21-25 gadiem, 7% (4 darbinieki) – no 26-30 gadiem, 7% (4 darbinieki) – no 31 un vairām gadiem.


Organizatoriskā struktūra centra ikdienas darba nodrošināšanas personālam//site-27849.mozfiles.com/files/27849/Pielikums_Nr_1.docx

Organizatoriskā struktūra veselības aprūpes speciālistiem un ārstniecības procesa atbalsta personālam -  //site-27849.mozfiles.com/files/27849/Pielikums_Nr_2.docx