2020.gada 22.janvārī plkst.10:00 Zemnieku ielā 16A, Rēzekne, LV-4601 notiks SIA "REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA"" kapitāldaļu turētāja pārstāvja ārkārtas dalībnieku sapulce. Sapulces darba kārtībā ir grozījumi pilnvarojuma līgumā.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .