Izsoles

Kustamo īpašumu pārdošana izsolē

SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” paziņo par kustamā īpašuma objektu pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupējo soli:

Nr. p.k.

Valsts reģistrācijas Nr.

Automobiļa marka un modelis

Nosacītā cena EUR ar PVN

Izsoles solis, EUR ar PVN

Nodrošinājums, EUR ar PVN

1.

CG2654

VW GOLF

127,00

13,00

13,00

2.

ES1264

FORD TRANSIT

363,00

36,00

36,00

3.

DZ7220

HYUNDAI ACCENT

266,00

27,00

27,00

Mantas atrašanās un izsoles norises vieta: Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov.

Izsoles datums un laiks: 2014.gada 09.oktobris plkst.11:00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” telpā (kabinets Nr.116), Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov. darbadienās no plkst. 9.00-16.00, tālr. 64646910, mob. 26571125, kā arī mājas lapā www.lnrc.eu.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2014. gada 09.oktobrim plkst. 11.00, SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” telpā (kabinets Nr.116), Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov. No 2014. gada 23.septembra līdz 2014. gada 09.oktobrim plkst. 11.00 personīgi, pa faksu +371 64646910 vai elektroniski pa e-pastu: info.rcrazna@gmail.com iesniedz aizpildītu un pašrocīgi parakstītu pieteikuma veidlapu.

Izsoles noteikumi - //site-27849.mozfiles.com/files/27849/auto_izsoles_noteikumi.docx

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .